Diamanter

 

UPPDRAG

 

”Jag arbetar med att förädla kompetensen och förbättra förutsättningar för din professionella vardag.

Förvandlingen sker genom mitt uppdrag som består i att bearbeta både mjuka och hårda värden.

reCenseres insats kan jämföras med liknelsen att förädla en diamant från råmaterial till en mångfacetterad ädelsten.”

 

UPPDRAG

reCensere kan erbjuda så mycket mer genom ett personligt engagemang som förädlar ditt företags affärsutveckling för privat eller offentliga verksamheter.

Individ- och organisationsutveckling genom konsult- och utbildningsverksamhet som innefattande karriärutveckling, livsstilsutveckling och friskvård i en kombination som leder till förändring och positiv utveckling.

 

Just nu arbetar reCensere med:

Individuell coachning
reCensere genomför löpande uppdrag inom individuell coaching för individen att bli  rustade för nya utmaningar, karriärrådgivning samt föreläsningar i grupp. Syftet är att förmedla kunskap och erfarenhet samt att inspirera individen till nya mål och visioner.

Kalmar Science Park
Vi koordinerar projektet Regional Inkubation eller RINK. Det handlar om att göra den etablerade inkubatorprocessen i Kalmar tillgänglig för företag i fler kommuner i Kalmar län.

Friskvård – Hälsa – Livsstil 

Skräddarsydda lösningar för dig som individ eller er organisation.

Löpande uppdrag

Föreläsningar, utbildningar och coachning inom företagsutveckling, friskvård och hälsa.

reCenserereCensere – tidigare uppdrag

reCensere arbetar inom flera områden knutna till utvecklingen av individer och företag.
Några exempel på tidigare uppdrag är:

Strategiskt arbete & Organisationsutveckling
reCensere har genomfört utvecklingsinsatser för små och medelstora företag med uppdraget att fungera som handledare/coach för drygt 200 deltagare inom EU:s sociala fond/Växtkraft mål 3 samt genomfört företagsanalyser för målgruppen.

Utvärdering av projekt
reCensere har gjort utvärderingar/kartläggningar av genomförda projekt mätt resultaten av dessa, identifierat utmaningar och utvecklingspotential samt framgångsfaktorer. Våra uppdragsgivare har ofta varit inom den offentliga sektorn, såsom Regionförbundet i Kalmar län, Högskolor/Universitet och Arbetsförmedlingar.

Projektledning/utbildning

I rollen som projektledare genomfört orienteringskurs för individer som söker en förändring i sina liv. Kursen handlar om att våga ta steget ut ur sin arbetslöshet och se studier som en strategi för att nå personliga mål. Som projektledare såg vi helheten för deltagarna, ordnade egna föreläsningar, bjöd in lämpliga gästföreläsare och initierade studiebesök på högskolor, universitet och andra utbildningsinstitutioner. Här ingick även budgetarbete, kontakter med uppdragsgivare, uppföljningar gentemot uppdragsgivare och framförallt individuella samtal med deltagarna.

Entreprenörskapstartups

• Bedömningar
• Utlåtande
• Rådgivning
• Coachning
• Uppföljning för starta eget-projekt
• Näringsbidragsbedömningar

I uppdraget ingår att bedöma affärsplaner skriftligen, men också genom individuella samtal bedöma personen som företagare. Denna roll innebär också rådgivning och mentorskap.

Seminarie
Föreläsningar, utbildningar och coachning inom företagsutveckling, friskvård och hälsa.