Inspiration

För dig individuellt eller i grupp.

reCensere samarbetar med experter som besitter olika spetskompetenser. Utifrån era behov, kriterier och önskemål anpassas material och upplägg för er insats.

 reCensere – en personlig företagskonsult

– Filosofi och arbetssätt

 

Självinsikt

 • Analys av nuvarande situation.
 • Definiera behov
 • Målområden för utveckling

En av de första övningarna är att utvärdera och analysera var du eller din organisation befinner sig idag.

Önskemål och vision för var ni vill befinna er inom en snar framtid.

Ta fram realistiska verktyg för att nå målområden och utveckla de egenskaper som ni gör bra idag och stärka produktivitet och motivation på de områden ni behöver förbättra.

Struktur för Förändring

 • Enkla förändringar
 • Förankra större förändringar
 • Samsyn & Tillvägagångssätt

Alla förändringar kräver inte en hel omorganisation, med enkla förändringar ser vi över saker som redan idag är bra men som kan göras annorlunda eller bättre för att öka produktivitet och engagemang.

Ibland behöver man göra större förändringar, för att bryta mönster och tankesätt, dessa är större förändringar som behöver förankras grundligt för att skapa förståelse.

När du eller din organisation har fått en förståelse för er roll och hur ni kan samverka tillsammans skapas en samsyn och förändringsarbetet blir lättare att genomföra.

Steg-för-Steg

 • Motivation
 • Engagemang
 • Tidplan
 • Ramar
 • Mål

När individen förstår sin roll i organisationen eller gruppen inser att de strävar mot samma mål, skapas nästan automatiskt en nytändning och entusiasm inför det förbättringsarbete som konkretiserar mål och vision.

Motivation och engagemang hos individen eller gruppen skapas genom att tydliggöra förutsättningar och gemensamma förväntningar.

Tidsplan, ramar och mål kommer in som viktiga avstamp som kan mätas och utvärderas.

Samverkan

 • Förståelse
 • Tillsammans
 • Utvärdering
 • Vidareutveckling

Insikten att se hur man kan förbättra sin egen situation, aktivt delta förändringsarbete och arbeta med attityder i gruppen, skapar förståelse och en ”tillsammans-känsla” där alla strävar mot samma mål.

Det kan också vara en individ som genom sin egna personliga utveckling kan motivera, inspirera och engagera sina medarbetare, kunder eller företagsledning.

Utvärdering där reCensere identifierar framgångsfaktorer, ger förslag på nästa steg och ytterligare kompetensutveckling i värdegrundsarbete.

reCensere